Config. MS Outlook 2010 IMAP

Anar a l’Outlook i seleccionar arxiu “File” per crear un  conte nou
seleccionar_archivo_outlook_2010

Fer clic a “Add Account”

agregar_cuenta_en_outlook_2010

Seleccionarem “Manually configure server settings or additional server types” per poder configura manualment les opcions del servidor o tipus de servidors addicionals

configuracion_manual_del_servidor

A continuació triarem la opció “Internet E-mail”

correo_electronico_internet_outlook_2010
Introduïr les dades pertinents.

  • Yout Name: nom que volem mostrar quan enviem un correu.
  • E-mail Address: compte de correu complert.
  • Trieu IMAP com el seu tipus de compte
  • A “Incoming mail server (IMAP)”, ingressi imap.compsaonline.com.
  • A Outgoing mail server (SMTP), ingressi smtp.compsaonline.com ó www.compsaonline.com
  • En “Logon Information” ingressi l’adreça electrònica i contrasenya
  • Configuració del servidor SMTP a l’Outlook 2010

Clicar a “More Settings”

dades

Seleccioneu Outgoing Server, continuació La meva outgoing server (SMTP) requires authentication

servidor_de_correo_saliente_en_outlook_2010

Seleccioneu Advanced.
En Incoming server (IMAP) (servidor entrant) ingressi 143 i seleccioneu SSL.
Per al Outgoing server (SMTP) (servidor sortint), escriviu 587 i seleccioneu SSL.
En Root folder path introdueixi INBOX amb lletres majúscules.

Feu clic a OK

num

Feu clic a Finish

felicitaciones_configuracion_concluida