Config. correu a Blackberry

Per a poder configurar el nostre correu a una Blackberry haurem de seguir aquest senzills passos:

Anem al menú d’aplicacions i anem a Configuració.

 

 

Ara triem l’opció “Cuentas de correo electrónico”i després “Cuenta de correo de internet”.

 

 

 

Triem l’opció “configurar otra cuenta de correo”.

 

 

Anem a “otros” i introduïm la nostra direcció de correu electrònic i la nostra contrasenya i li donem a “Continuar”.

 

 

 

Si ens mostra el següent missatge es que ja hem configurat correctament el nostre correu electrònic.

 

 

Ara si el que volem és que a més dels correus es sincronitzi l’agenda, el calendari, els contactes, etc.

Primer haurem d’anar al navegador de la nostra Blackberry i introduïr la següent adreça:

http://my.funambol.com/bb/sync2.jad

 

 

Automàticament ens sortirà la següent pantalla on ens demanarà si volem descarregar l’aplicació. Cliquem sobre “descarregar” i després li direm que si per a donar-li permisos a l’aplicació.

 

 

 

Tot seguit configurarem l’aplicació amb el nostre compte de correu. Desplegarem el menú i entrarem a “Account”.

 

 

Per acabar introduïrem les dades del correu i a “server location” escriurem la següent adreça que surt a la imtage.

 

 

 

Ara que ja tenim l’aplicació instal·lada, ens disposem a configurar el nostre correu. anem a Menú –> Configuració –> Configurar Correu.

 

 

Tot seguit clicarem a agregar per a entrar les dades del nostre correu.

 

 

Ara li hem d’introduïr el tipus de correu que volem configurar. Clicarem sobre “altres”.

 

 

Introduïm la nostra direcció de correu electrònic i la nostra contrassenya.

 

 

Si ens surt aquest missatge vol dir que ja hem configurat el nostre correu correctament.