Econòmic, Ecològic, ultracomptacte un nou concepte de portàtil

Novetats Hardware>Econòmic, Ecològic, ultracomptacte un nou concepte de portàtil   Asus reinventa els portatils, econòmic, ecológic i ultracomptactes, compsaonline et mostra com son els nous ordinadors personals La majoria de les activitats realitzades amb un portàtil d’avui dia estan relacionades amb Internet, com poden ser consultar el nostre correu electrònic, llegir notícies, comunicar-nos amb els…