Cada empresa és diferent, per aquest motiu a CompsaOnline cada web que realitzem és un treball únic. Una web pot ser molt més que un simple aparador dels productes i serveis de l’empresa.

La web d’una empresa es pot integrar dins dels processos de gestió de l’empresa, per oferir a través d’Internet serveis que ja es realitzen, físicament, a l’empresa. L’exemple més típic d’aquest cas és la botiga virtual, on els internautes es poden convertir en un clic de visitants en clients.

A CompsaOnline, quan iniciem un projecte web la participació del client és molt important, ja que és ell el que coneix la seva empresa i sap la imatge i essència que vol transmetre de la seva empresa. Per aquest motiu, les primeres trobades van encaminades a definir l’ànima de la web, així com els objectius que es volen assolir amb la web i aclarir les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de crear serveis a través d’Internet.

Un cop estan clars aquests punts, els enginyers dissenyaran el projecte de la web preparant un document on s’especificaran tots els apartats, material necessari, funcionalitats i tecnologies que s’utilitzaran en el projecte. Un cop es depura el document amb el client, s’inicia la fase de construcció de la web, amb la seguretat que el producte serà l’esperat, ja que el treball fet conjuntament amb el client, assegura que la web complirà els objectius que s’han marcat a l’inici del projecte.

Visiti algunes de les pàgines que hem dissenyat i programat

 

Disseny integral de pàgines web, amb les següents característiques:

  • Assesoramen previ al client, per orientar el seu projecte a internet.
  • La web dinàmica, una pàgina web on el client pugui canviar tot el contingut, de manera fàcil i sencilla.
  • Comprenem el teu projecte i el dissenyem perquè tingui totes les aptituds gràfiques necessàries.
  • Seguim tots els estàndars ( xHtml i CSS ) per tal de crear un espai accessible, funcional i sobretot usable